Tsiaj-cov tshuaj kho tsiaj

  • banner 1
  • bnawj 2
  • banner 3
  • Banner 4
  • Banner 5
Hauv qab no yog cov tshuaj veterinary uas yuav raug sau raucov tsiaj.Cov tshuaj no raucov tsiajtuaj nyob rau hauv ntau hom tshuaj, nrog rauntsiav tshuaj, txhaj tshuaj,ncuav rau tovthiab lwm yam, cov khoom nrov yog mibemycin oxime thiab praziquantel ntsiav tshuaj, albendazole ntsiav tshuaj, doxycycline hyclate ntsiav tshuaj, tshuaj meloxicam, txhaj tshuaj ivermectin, abamectin ncuav-on kua,thiab lwm yam.